نوشته‌ها

گران‌ترین پرنده‌های نظامی

گران‌ترین پرنده‌های نظامی

از زمانی که پرنده های نظامی اختراع شده اند، به یکی از مهم ترین ابزارها برای پشتیبانی نیرو های زمینی تبدیل شده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ از زمانی که پرنده های نظامی اختراع شده اند، یکی از مهمترین ابزارها برای پشتیبانی نیروهای زمینی محسوب  می شوند. بعضی از این پرنده ها به قدری هوشمند هستند که میتوانند همزمان چند هدف را نشانه گیری کنند. البته باید قیمت آن ها را هم در نظر گرفت. در ادامه می توانید تصاویری از گرانترین پرنده های نظامی دنیارا مشاهده نمایید.

گران‌ترین پرنده‌های نظامی - F/A-18 Hornet: $94 million

گران‌ترین پرنده‌های نظامی

F/A-18 Hornet: $94 million
EA-18G Growler: $102 million

EA-18G Growler: $102 million
V-22 Osprey: $118 million

V-22 Osprey: $118 million
 F-35 Lightning II: $122 million

F-35 Lightning II: $122 million
E-2D Advanced Hawkeye: $232 million

E-2D Advanced Hawkeye: $232 million
VH-71 Kestrel: $241 million

VH-71 Kestrel: $241 million
P-8A Poseidon: $290 million

P-8A Poseidon: $290 million
C17A Globemaster III: $328 million

C17A Globemaster III: $328 million
F-22 Raptor: $350 million

F-22 Raptor: $350 million
B-2 Spirit: $737 million

B-2 Spirit: $737 million

گران‌ترین پرنده‌های نظامی